Bezpieczny Kanał Sygnalisty

Witamy na naszym kanale zgłaszania nieprawidłowości.
Zachęcamy do zgłaszania wszelkich podejrzanych i rzeczywistych nieprawidłowości. Gwarantujemy pełną anonimowość i poufność podczas całego procesu.

Prześlij zgłoszenie Skrzynka sygnalisty

Jakie naruszenia należy zgłaszać?

 • Naruszenia zasad kodeksu etyki pracowników Urzędu.
 • Naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej.
 • Naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych.
 • Naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska.
 • Działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy, itd.
 • Naruszenia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych.
 • Działalność zmierzająca do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych w punktach 1 – 6.

O czym musisz pamiętać podczas zgłaszania naruszeń?

 • Pamiętaj, aby nie dokonywać zgłoszenia na sprzęcie informatycznym udostępnionym przez pracodawcę.
 • W trakcie dodawania zgłoszenia zalecane jest używanie trybu prywatnego przeglądarki.
 • Wysyłasz zgłoszenie anonimowo i bezpiecznie. Twoje zgłoszenie jest szyfrowane, a wszelkie metadane z załączników są usuwane.
 • Treść zgłoszenia będzie dostępna tylko dla osób upoważnionych do obsługi zgłoszeń, które są zobowiązane do zachowania całkowitej poufności.
 • Nie musisz się podpisywać pod zgłoszeniem ani podawać danych kontaktowych. Po wysłaniu zgłoszenia dostaniesz ID zgłoszenia i hasło do skrzynki korespondencyjnej, dzięki której sprawdzisz status zgłoszenia.
 • Nie podawaj danych innych osób, jeżeli nie jest to konieczne.

Jak chronimy Twoją tożsamość i treść zgłoszenia?

Anonimizacja źródła kontaktu Sygnalisty.

Kontakt Sygnalisty z serwerem Systemu jest anonimowy. Serwer systemu jest tak skonfigurowany, by z jednej strony nie tworzył logów kontaktów (nie rejestrował danych o transmisjach do niego), a z drugiej strony anonimizował przekazywane przez Sygnalistę dane (usuwał informacje identyfikujące nadawcę). Nie ma możliwości dotarcia do danych osobowych lub lokacyjnych Sygnalisty także do numeru IP jego komputera, smartfona.

Bezpieczeństwo treści zgłoszenia.

System zapewnia dodatkowe szyfrowanie treści zgłoszenia na urządzeniu (przeglądarce) Sygnalisty w sposób dostępny do odczytu tylko dla wyznaczonego w urzędzie Operatora. Na serwer przekazywane jest zgłoszenie w postaci zaszyfrowanej, z przypisanym do niego identyfikatorem i nadanym hasłem. Nie ma możliwości odczytu zgłoszenia na serwerze. Serwer nie realizuje żadnych operacji szyfrowania lub deszyfrowania zgłoszeń.

Możliwość kontaktu zwrotnego.

W momencie wysłania zgłoszenia Sygnalista otrzymuje od Systemu identyfikator zgłoszenia oraz wygenerowane dla niego hasło. Za ich pomocą może odczytywać na serwisie zwrotne odpowiedzi od Operatora, związane ze swoim zgłoszeniem, nadal pozostając anonimowym.